Fetxa eta leku berriak gabonetako tailerretarako | nuevas fechas para los talleres de Navidad

Gabonetan, Kraftkovia, Groseko auzoan ere izango da!
Fetxak bikoiztu ditugu!!

- 1. ekintza: "Kolorezko disken dorrea"
Kandinsky-ren koadro bat abiapuntutzat hartuta eta pintorearen lana ezagutu ondoren, kolorea lantzeko teknika ezberdinei ekingo diogu, zirkuloz osatutako diskak sortuz eta horiekin eraikuntza bat eginez.
Abenduak 23, astelehena - Txintxirrin haur eskola-ludoteka. Escolta Real 22. Antiguo auzoa.
Abenduak 27, ostirala - Sekundino Esnaola 9 (Azurki). Gros auzoa.

- 2. ekintza: "Konstelazioak"
Miró-ren lana aztertu eta gero, gure konstelazio propioa sortuko dugu, oinarrizko koloreak, forma organikoak, lerroak etb. modu ezberdin batean landuz.
Abenduak 30, astelehena - Txintxirrin haur eskola-ludoteka. Escolta Real 22. Antiguo auzoa.
Urtarrilak 3, ostirala - Sekundino Esnaola 9 (Azurki). Gros auzoa.
 
Ordutegia:  11:00-13:00 (egun guztietan)
Prezioak: Ekintza bat: 15€.  Bi ekintza: 25€ .
Izenematea: mail bat bidali kraftkovia@gmail.com helbidera.


En Navidades, Kraftkovia estará también en Gros!!
Hemos duplicado las fechas!!

- Taller 1: "La torre de los discos de colores"
Partiendo de un cuadro de Kandinsky y tras conocer la obra del artista, trabajaremos con diferentes técnicas, creando discos de colores y construyendo una torre con los mismos.
Lunes, 23 de diciembre - Guardería-ludoteca Txintxirrin. Escolta Real 22. Barrio del Antiguo.
Viernes, 27 de diciembre - Secundino Esnaola 9 (Azurki). Barrio de Gros.
 

- Taller 2: "Constelaciones"
Tras familiarizarnos con la obra de Miró, crearemos nuestra propia constelación, trabajando el color, la forma, la línea etc. de una manera diferente.
Lunes, 30 de diciembre - Guardería-ludoteca Txintxirrin. Escolta Real 22. Barrio del Antiguo.
Viernes, 3 de enero - Secundino Esnaola 9 (Azurki). Barrio de Gros.

Horario:  11:00-13:00
Precio: Un taller: 15€.  Dos talleres: 25€
Inscripción: enviad un mail a kraftkovia@gmail.com