geometriak estanpatzen | estampando geometrías 
Forma geometriko sinpleetan oinarrituta, zigiluak egin ditugu, 
gero estanpazioen bidez, paisaia bereziak irudikatzeko.

Basándonos en formas geométricas simples, hemos fabricado unos sellos 
para representar paisajes imaginados a través de estampaciones.